Flygläkare

Flygläkare

Flygläkare gör flygmedicinska undersökningar och utfärdar medicinska intyg för piloter och flygledare och skriver medicinska rapporter för kabinbesättningar.

EU-lagstiftning kräver att man har genomgått en godkänd utbildning i flygmedicin och certifierats av nationell behörig myndighet för att få göra flygmedicinska undersökningar och utfärda medicinska intyg för piloter och flygledare och medicinska rapporter för kabinbesättningar.

Vissa företagsläkare kan också få göra undersökningar av och utfärda medicinska rapporter för kabinbesättningar.

Utbildning

Flygläkare är i grunden läkare, det vill säga den som vill bli flygläkare måste först skaffa sig en giltig läkarlegitimation, och sedan vidareutbilda sig i flygmedicin.
Utbildning i flygmedicin sker i olika steg, där den grundläggande utbildningen endast ger en behörighet att undersöka privatflygare och kabinbesättningar.
Efter att ha gjort minst 30 flygmedicinska undersökningar och gått en tilläggsutbildning, kan behörigheten utökas till att även få undersöka trafikflygare och/eller flygledare.
Kurser i flygmedicin ska vara godkända av nationell behörig myndighet och tillhandahålls av olika utbildningsorganisationer runt om i Europa.

Mer information finns på www.transportstyrelsen.se