Pilot

Pilot

Att vara trafikflygare innebär mycket mer än att flyga flygplan. Redan före flygningen ska bland annat färdplanen tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar du in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Arbetet är ansvarsfullt och passar dig som är tekniskt intresserad, har god fysik och som inte har något emot oregelbundna arbetstider.

Senaste årets konjunkturutveckling har drabbat även flygnäringen. Konkurrensen om de mer attraktiva pilotjobben är stor och en del piloter har sökt sig utomlands. Även om det fortfarande finns osäkerhet kvar ser utsikterna framöver något bättre ut. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för piloter kommer att vara medelgod både på kort och på lång sikt.

Utbildning

Utbildning av piloter ges av Yrkeshögskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till utbildningen. Läs mer om kraven via Transportstyrelsen.

5 liknande yrke(n)