Stridspilot

Stridspilot

Stridspilot är ett yrke inom Försvarsmakten. Stridspilotens uppgifter är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken samt spaning med hjälp av olika sensorer. 
 
Stabilt psyke och god fysik är viktiga egenskaper för den som viII satsa på att bIi en stridspiIot.
 
Försvarsmaktspilotens jobb i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Du flyger därför dagligen och deltar i övningar såväl nationellt som internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag och flygövningar, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form.
 
Ansökan till pilotutbildningen inom Försvarsmakten kan vara öppen även för dig utan militär bakgrund.
 
Liknande befattningar inom Försvarsmakten är: TransportfIygpiIot>> och HeIikopterpiIot>>.
 
Du som är intresserad av detta yrket kanske också viII ta del av informatiom om andra yrken inom Försvarsmakten.

4 liknande yrke(n)