Lokförare

Lokförare

Som lokförare kan man också kallas tågförare eller förare av tåg. Som lokförare kan man också köra pendeltåg.

Lokföraren har ett mycket ansvarsfullt arbete. Säkerhetstänkandet är en mycket viktig del av jobbet. Man kan köra olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna.

Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren arbetar ensam i loket och har kontakt med tågmästare och trafikledning via radio.

Lokföraren (tillsammans med övrig tågpersonal) har ansvar för säkerheten ombord på tåget. Under resorna måste man vara uppmärksam på oväntade och plötsliga situationer, t.ex om djur och människor befinner sig på spåret. Till sin hjälp har lokförarna ett automatiskt tågkontrollsystem som larmar om det finns kända hinder på spåret.
Före avresa gör lokföraren klart loket. All teknisk utrustning slås på och bromsarna ställs in. Lokföraren informerar sig om eventuella reparationer och hastighetsändringar längs banan. Informationen för lokföraren vidare till övrig tågpersonal innan avfärd.

När det gäller lokförare som kör persontåg ingår kontakt med passagerare, bl a då man ger information via högtalarna i tågets vagnar. Samtidigt bör man tycka om att arbeta självständigt eftersom man är ensam i loket. På godståg kan arbetet vara särskilt ensamt.

Lokförare kan ibland också delta i växlingsarbetet på bangårdar. Det innebär att man förflyttar vagnar med hjälp av radiostyrda lok.

Lokföraren ansvarar för att tåget körs mjukt, säkert och i rätt hastighet. Lokföraren har kontakt med tågpersonal och trafikledning via radio.

Utbildning

Utbildning till Lokförare finns inom Yrkeshögskolan. Den är på 300 yrkeshögskolepoäng = 1,5 år eller tre terminer.

Lokförare kan vidareutbilda sig till teknisk rådgivare. Då arbetar man med att ge lokförarna driftstöd när det uppstår tekniska problem på tåget. Man kan också arbeta som lärare för blivande lokförare och som instruktör i trafiksäkerhet.

 Se gärna en videofilm>> (längd 8 min 41 sek) om hur olika yrkesroller samarbetar på en Trafikcentral.