Tågmästare

Tågmästare

Tågtrafiken sköts numera av flera olika trafikföretag, då tågtrafiken är avreglerad, vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter kan variera för den grupp av servicepersonal som tågmästare tillhör. Också yrkesbenämningarna och deras innebörd varierar från företag till företag.

Som tågmästare har man varierande arbetsuppgifter både före, under och efter tågfärden. Tågmästaren har ansvar för säkerheten och ordningen ombord på tåget tillsammans med lokföraren.

Utbildning

Tågmästare, tågvärdar och trafikvärdar utbildas internt av respektive bolag i samband med anställning. Praktik sker vid hemstationen.

Gymnasieutbildning kan krävas för anställning.

Erfarenhet från något serviceyrke är meriterande.

För att bli anställd som tågmästare måste man ha fyllt 21 år, ha god syn med eller utan glasögon samt god hörsel och normalt färgseende.

Se även information om andra yrken, t.ex om yrket Tågvärd>>