Tågklarerare

Tågklarerare

Tågklarerare är en tjänsteman på järnväg med uppgift att övervaka tågens rörelser. En tågklarerare kan arbeta lokalt på en station (lokaltågskjarerare). En lokaltågsklarerare sköter i allt väsentligt samma sysslor som en stationsinspektör.

Tågklarerare leder tågtrafiken på den mest effektiva vägen med hjälp av växlar och signaler och övervakar säkerheten. Som lokaltågklarerare dirigerar du trafiken inom ett stationsområde. Din arbetsplats är tågexpeditionen på en station och du arbetar med ett signalställverk för att få tågen att gå genom stationen på utvalt spår. Ställverken kan vara moderna datorställverk som manövreras via en dator. De kan även vara äldre som kanske kräver att växlarna vevas för hand.