Tågtekniker

Tågtekniker

Tågtekniker har expertkunskap om hur tåg är uppbyggda och hur man hanterar tågets elektronik och mekanik.

I tågteknikers arbetsuppgifter ingår att planera för ett effektivt underhåll, förebygga att fel uppstår och avhjälpa de vanligaste problemen. Kombinationen med praktisk förmåga och teoretiska kunskaper krävs för att kunna hantera dagens högteknologiska tåg.

Tågbranschen genomgår just nu en stark teknisk utveckling. Den globala miljösituationen har lett till satsningar inom spårbunden trafik, och höghastighetståg införs i hela Europa. Efterfrågan på arbetskraft inom branschen är mycket stor. Tågtekniker är multikunniga: de har kunskaper inom såväl datateknik som mekanik, elektronik och automation. De kan också hantera teknik och verktyg för spårbundna fordon.

Tack vare teknikbredden i sin kompetens (som innehåller bland annat kunskaper iunderhållsteknik, mätteknik, elektriska system, elektronikstyrda mekaniska system, säkerhet och signalteknik, teknisk engelska, el- och elektronik i spårbundna fordon) kan tågtekniker även arbeta med tekniskt underhåll inom andra branscher. Det ger utbildade tågtekniker stor flexibilitet och valfrihet. 

Andra yrken som kanske intresserar dig är förmodIigen: elingenjör>> och hissmontör>>

Kika också gärna på flera yrken, förslagsvis på: fastighetstekniker>>flygplansmontör>>automationstekniker>> och drifttekniker>>

Utbildning

Utbildningar till tågtekniker kan finnas inom yrkeshögskolan.

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans El- och energiprogrammet. Motsvarande utbildning (till elektriker) kan finnas på komvux, vuxenutbildningen.