Fastighetstekniker

Fastighetstekniker

Fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärdar kan vara anställda av bostadsföretag, eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:

  • Ansvara värme- och ventilationssystem
  • Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
  • Moderna fastigheter har avancerade, datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt, samtidigt som energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta dessa system krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras.

Drifttekniker är en annan vanlig yrkestitel för dem som jobbar med den här typen av arbetsuppgifter. I jobbet ingår också att kontrollera brister i isolering och bevaka så att det inte uppstår oväntat hög energiförbrukning. Även felsökning är ofta en del av jobbet.

Som fastighetstekniker anställd "på kommunen" servar man kommunens fastigheter såsom till exempel skolor, gruppbostäder, simhallar och idrottsanläggningar.

Liknande yrken: Energitekniker, Servicetekniker>>, Underhållstekniker>>, Drifttekniker>> och Driftledare inom fastighet>> samt Elektriker>>.
Se gärna även information om yrken: Energioptimerare>>Driftchef>>Energiingenjör>>, Underhållsingenjör>>, Underhållsmontör>> och Driftingenjör>>.

Nyttiga länkar
www.fastun.se
www.energimyndigheten.se

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Bra grundläggande utbildning ges på gymnasieskolans VVS- och Fastighetsprogrammet.

Info om TeknikCollege på gymnasiet
För att efter avslutade gymnasiestudier kunna motta ett Teknikcollege diplom finns det följande riktlinjer: gymnasial utbildning måste vara certifierad inom TeknikCollege och de som har fått gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 gymnasiepoäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

6 liknande yrke(n)