VVS-konstruktör

VVS-konstruktör

Förkortning "VVS" står för värme, ventilation och sanitet. Den betecknar dels en bransch inom byggindustrin, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

VVS omfattar ofta även system för vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, samt styr- och övervakningssystem för detta, samt system för kontroll av inomhusklimatet och viktiga delar är energiförsörjning med vattenburna system för uppvärmning och komfortkylning samt även distribution och avledning för tappvatten.

Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, system för brandskydd med vattensprinkler med mera.Som VVS-ingenjör skapar man energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. 

VVS-ingenjörer verkar ofta som projektledare och ansvarar för allt inom ett visst projekt: från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnadion och omfatta ett eller flera tekniska system. VVS-ingenjör planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Väljer man i stället ett jobb som VVS-konstruktör, designar man i stället tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till sin hjälp har man datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i de arbetsuppgifterna som VVS-ingenjör har.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Info om TeknikCollege på gymnasiet
För att efter avslutade gymnasiestudier kunna motta ett Teknikcollege diplom finns det följande riktlinjer: gymnasial utbildning måste vara certifierad inom TeknikCollege och de som har fått gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 gymnasiepoäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Länktips:
VVS Branschens Yrkesnämd
VVS Branschens-Branschprov

2 liknande yrke(n)