VVS-ingenjör

VVS-ingenjör

VVS-ingenjörer skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i.

Med utbildning VVS-ingenjör kan man jobba som projektledare och i den rollen ansvara för allt inom ett projekt: från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnadion och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Väljer du ett jobb som konstruktör, designar du tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

Viktiga egenskaper och förmågor för en VVS-ingenjör är: att kunna planera på både kort och lång sikt samt använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner och "deadlines".

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Utbildning

Eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola krävs. Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans "tekniska program", som t.ex Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS-programmet och El- och energiprogrammet.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Länktips:
VVS Branschens Yrkesnämd
VVS Branschens-Branschprov