VVS-ingenjör

VVS-ingenjör

VVS***-ingenjörer skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i.

Med utbildning till VVS-ingenjör kan man jobba som projektledare och i den rollen ansvara för allt inom ett projekt: från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnadion och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Väljer du ett jobb som konstruktör, designar du tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

Viktiga egenskaper och förmågor för en VVS-ingenjör är: att kunna planera på både kort och lång sikt samt använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner och "deadlines".

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

_____________________________

*** Förkortning VVS står för värme, ventilation och sanitet och betecknar dels en bransch inom byggindustrin, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används. VVS omfattar system för vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, samt styr- och övervakningssystem för detta, samt för kontroll av inomhusklimatet. Viktiga delar är energiförsörjning med vattenburna system för uppvärmning och komfortkylning samt distribution och avledning för tappvatten. Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier, system för brandskydd med vattensprinkler med mera.

Utbildning

Eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola krävs. Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans "tekniska program", som t.ex Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS-programmet och El- och energiprogrammet.

Info om TeknikCollege på gymnasiet
För att efter avslutade gymnasiestudier kunna motta ett Teknikcollege diplom finns det följande riktlinjer: gymnasial utbildning måste vara certifierad inom TeknikCollege och de som har fått gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 gymnasiepoäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Länktips:
http://teknikspranget.se - info om praktikplats-projekt med f d elever (under 21 år gamla) på gymnasiala Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet;

VVS Branschens Yrkesnämd
VVS Branschens-Branschprov

5 liknande yrke(n)