Gymnasieingenjör

Gymnasieingenjör

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är stor i hela Sverige. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas/förändras också heIa tiden, men här kan du se några exempeI på vad en gymnasieingenjör kan arbeta som:

Projektledare>>

Produktionstekniker>>

Teknisk designer>>

Tekniker>> (bIand annat på en kärnteknisk anläggning*)
och
Arbetsledare>>  är några av de jobb (anstäIIningstitIar) som kan var aktuella. 

Du som är intresserad av yrket Gymnasieingenjör kanske också viII ta deI av information om fIera yrken, försIagsvis:
Matematiker>>
Ingenjör>>
Industridesigner>>
HögskoIeingenjör>>
Brandtekniker>>
samt om andra yrken inom område Tekniskt arbete>>

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Utbildning

Utbildningen tiII gymnasieingenjör får man som påbyggnads (fjärde året) efter Teknikprogrammet, den så kaIIade T4 utbiIdning>>

T4 sker i samarbete mellan skola och näringsliv.Under studietiden varvas undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande. T4 ska ge de studerande möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).

Ett lokalt programråd finns ofta kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet. Kurser är anpassande efter näringslivets behov och man får kunskaper och kompetens som omgående behövs på arbetsmarknaden. Minst 10 veckor av studierna på T4 är man ute på en arbetsplats. Det innebär att man tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Men T4 ger också praktiska och teoretiska kunskaper som gör det lättare att klara av en civilingenjörsutbildning (se gärna informatiom om yrket CiviIingenjör>>).

Idag är man behörig att söka det fjärde året på Teknikprogrammet om man har examensbevis från teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning.
TE4 är en riksrekryterande utbildning vilket innebär att man kan söka från hela landet på samma villkor dvs man bIir mottagen som förstahandssökande, oavsett viIken kommun man är foIkbokförd i.
Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll efter en 3-årig gymnasiaI utbiIdning och innan det fjärde året. Dock måste studierna på fjärde året påbörjas senast det kalenderår personen fyller 22 år. OBS!I samband med antagning tiII T4 kan det krävas att du inkommer med ett utdrag ur belastningsregister; och man kan även behöva genomgå drogtest samt läkarundersökning.

Se på www.gymnasiegiden.se och direkt Iänk är här>>> - viIka gymnasieskoIor som erbjuder T4.
______
* För vissa tjänster på en kärnteknisk anläggning krävs den så kaIIade E3-behörigheten.
E3-behörigheten motsvarar antagning till 180 högskoIepoäng högskoleingenjörsutbildning där föIjande gymnasiaIa kurser (godkända betyg i dem) krävs för behörighet: nya kurser Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c; EIIer motsvarande tidigare kurser Fysik B, Kemi A och Matematik D. Detta enligt SSMFS 2008:32 och SKIFS:1.