Arbetsingenjör

Arbetsingenjör

Arbetsingenjör kan arbeta i kommunala och privata organisationer.

Exempel på arbetsuppgifter: planera, fördela och leda arbetet med drift och underhåll av gator, vägar och belysning; driva mark- och anläggningsentreprenader inom Väg, VA nät, EL nät, Fiber nät och Fjärrvärme; att syssla med ekonomisk uppföljning, kalkylarbeten samt dagliga kundkontakter alt ansvara för arbetet med drift och underhåll samt nyanläggning av parker, lekplatser, vägar, VA-ledningar, förrådshantering m m.

Beredskapstjänstgöring kan förekomma.

Om du vill, kan du se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Utbildning

För att kunna få jobb som arbetsingenjör behövs det en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande. Det är en fördel om man har körkort och/eller eftergymnasial utbildning (lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan).

Info om TeknikCollege på gymnasiet
För att efter avslutade gymnasiestudier kunna motta ett Teknikcollege diplom finns det följande riktlinjer: gymnasial utbildning måste vara certifierad inom TeknikCollege och de som har fått gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 gymnasiepoäng, ska kunna få ett diplom där det står att hen på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Länktips
www.energiforetagen.se - en branschorganisation som samlar ca 400 företag som producerar, distribuerar, säljer & lagrar energi.

6 liknande yrke(n)