Kylmaskinist

Kylmaskinist

Hantering av vissa livsmedel förutsätter att de måste förvaras kaIIt, t.ex kan livsmedel behöva förvaras i ishallar.

Som kylmaskinist ansvarar du för olika slags kylanläggningar. Du övervakar, underhåller och reparerar. Att sköta driften av en eller flera kylanläggningar innebär att du övervakar processen via bildskärm från ett kontrollrum. Du kontrollerar att temperaturen är den rätta, du startar också och stänger av maskiner efter behov.

Som kyImaskinist i en Idrottsanläggning, ansvarar du för drift- och skötselansvar av kylmaskin (för ishall/isbana) samt också för eldriven ismaskin för spolning och underhåll av is. Allmän fastighetsservice och grönyteskötsel vid idrottsanläggningar under sommarhalvåret kan också ingå i jobbet.

Arbete på de så kallade "obekmäna arbetstider" kan ingå, t.ex kvällar och helger i löpande veckoschema.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans olika program, bland annat på Teknikprogrammet och på Industritekniska programmet. Vidareutbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Körkort B kan ställas som ett krav för att få tjänsten.

 

1 liknande yrke(n)