Driftingenjör

Driftingenjör

Driftingenjörer arbetar på anläggningar som producerar el, annan energi, värme eller kyla. De kan också arbeta inom stora fastigheter som exempelvis sjukhus, inom processindustrin eller vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar.

Driftingenjören har huvudansvaret för en eller flera anläggningar och ansvarar för driften och underhållet av maskinerna. De kan även delta i utveckling och införande av ny teknik. För det mesta sker arbetet på kontoret men i arbetet kan också ingå övervakning av anläggningen från kontrollrummet.

Arbetsledning, personalansvar, planering och inköp av utrustning och bränsle ingår också i driftingenjörens arbetsuppgifter. De gör också analyser av energianvändandet för att kunna planera hur man ska använda sina resurser i framtiden.

Utbildning

Lämpliga utbildningar för driftingenjörer finns inom högskolan och kan vara elektroingenjörsutbildning med inriktning elkraft, vissa energiingenjörsutbildningar eller utbildningar inom kemiteknik. Utbildningarna omfattar 3-5 år och inriktningen är beroende på inom vilket område man vill jobba.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för elingenjörer och eltekniker förstärks under det kommande året. Industrikonjunkturen har vänt upp. Antalet lediga jobb ökar inom industrin, och även hos konsultföretagen. Inom energisektorn görs stora investeringar som ger en ökad efterfrågan på yrkesgruppen. Denna utveckling väntas fortsätta under det närmaste året.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

1 liknande yrke(n)