Driftledare-Fastigheter

Driftledare-Fastigheter

Som driftledare så leder och planerar man arbetet tillsammans med fastighetsskötare och drifttekniker i förvaltningsuppdrag. Driftledare får ofta svara för att drift- och underhåll samt skötsel- och tillsyn utförs med hög kvalitet. Man får ofta medverka vid upphandlingar och vid offertarbete och säkerställa att arbetsmiljökraven uppfylls. Man kan även få ansvara för samordning av underentreprenörer till fastighetsföretaget.

Var god se även information om andra yrken i fastighetsbranschen>>.

Egenskaper

Man bör ha lätt för att samarbeta, vara utåtriktad och intresserad av att skapa och hålla goda relationer till hyresgästerna. Körkort kan vara ett anställningskrav. 

Utbildning

Lämpliga utbildningar finns på högskolor/universitet och inom Yrkeshögskolan.

7 liknande yrke(n)