Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare som ofta kallas också för lokalförvaltare, sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. De planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi. I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer. Fastighetsförvaltares arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet de är ansvariga för och på fastighetens storlek. De kan vara specialiserade på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

Arbetsuppgifter

Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och budgetuppföljning. Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera. Det är en fördel om man är intresserad och kunnig i teknik, ekonomi och arbetsledning.

Som förvaltare har man ofta även personalansvar för sitt "bovärdsteam" med några (ofta upp till 10 st.) bovärdar. Frastighetsförvaltare leder och fördelar arbetet samt medverkar i sitt distrikts ledningsgrupp.

Utbildning

Beroende på typ av arbetsuppgifter och grad av ansvar, krävs olika kompetenser. Med tanke på att arbetsuppgifterna hela tiden breddas och blir mer krävande kan det vara lämpligt med en högskoleutbildning i teknik eller ekonomi, gärna i kombination. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan, läs mer på YrkeshögskoleGuiden. För yrkesverksamma fastighetsförvaltare finns utbildningsmaterial framtaget av Fastighetsarbetsgivarnas förbund.

Framtidsutsikter

Kraven på kompetens stiger inte minst på grund av ny teknik för drift och förvaltning. Med goda kunskaper i ekonomi, juridik och teknik samt intresse för förvaltning, ökar möjligheterna att få jobb.

Lön
Förväntad ingångslön för en Teknisk fastighetsförvaltare med en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning år 2020 är ca 29 000 kr/månad.

Var god se även information om andra yrken i fastighetsbranschen>>.

Lilla ordboken
Renovräkning - vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en bostadsrenovering. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Länktips
www.youtube.com/watch - se en video /2 min 20 sek lång/ om yrket och utb. till fastighetsförvaltare;
www.fastighetsagarna.se

4 liknande yrke(n)