Fastighetsutvecklare

Fastighetsutvecklare

Fastighetsutvecklare är en egen företagare inom byggbranschen, som köper och renoverar fastgheter och säljer dem sedan till högre än inköpspriset och "Iever på" meIIanskiIInaden (höjningen av fastighetens värde). Som fastighetsutvecklare kan man arbeta ensam och anIita underIeverantörer av bygg-, eI-, VVS- och andra tjänster eIIer ha några egna anstäIIda som föIjer med från ett projekt tiII nästa.

Fastighetsutvecklare kan ha väIdigt oIika utbiIdningsbakgrund, men det är mycket fördeIaktigt om man kan ett eIIer fIera yrken inom byggbranschen och kan därför utföra en deI arbete sjäIv eIIer i aIIa faII efferktivt "övervaka" underIeverantörernas arbete vad det gäIIer kvaIité på utförda tjänster.

Nyttiga länkar
www.fastighetsagarna.se

Se gärna information om fIera yrken, försIagsvis:

Fastighetsmäklare>>

Fastighetsansvarig>>

Uthyrare>>

Krögare>>

PIatsagent>>

 

1 liknande yrke(n)