Fastighetsansvarig

Fastighetsansvarig

Inom fastighetsbranschen finns olika yrkesroller, ibland är gränserna mellan dem flytande. Var god se även information om andra yrken i fastighetsbranschen>>. Arbetsuppgifterna varierar med företagets storlek och organisation. Hos små fastighetsbolag kan samma person arbeta med flera inriktningar, exempelvis fastighetsskötsel och teknik. Hos stora företag är det vanligare att man är specialiserad inom ett område.

Gemensamt för samtliga yrkesroller är att de på ett eller annat sätt arbetar med skötsel av fastigheter. Arbetsuppgifterna kring fastigheter handlar om skötsel av inre och yttre fastighetsmiljö, förvaltning av byggnader och mark, drift och underhåll av tekniska system samt om kontakter med hyresgäster.

Att vara fastighetsansvarig innebär att man sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande mark.

Oftast ansvarar man också för underhåll av byggnader och ytterområden, som till exempel reparationer av olika slag.

Fastighetsansvarig har vanligen också ansvar för fastighetens ekonomi.

Fastighetsansvariga kan vara anställda av fastighetsbolag eller företag som säljer tjänster till fastighetsbolag. Kommuner är också vanliga arbetsgivare. 

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas på högskolenivå eller inom Yrkeshögskolan.

Nyttiga länkar
www.fastighetsagarna.se

2 liknande yrke(n)