Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare förmedlar kommersiella fastigheter, villor och fritidshus, bostadsrätter och tomträtter. Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Man sköter förhandlingarna mellan parterna och upprättar kontrakt, när parterna kommit överens.

Som fastighetsmäklare ska man ge parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Fastighetsmäklaren kontrollerar till exempel ägarförhållanden, inteckningar, tar fram en skriftlig beskrivning av fastigheten samt beräknar köparens boendekostnader. I mäklaruppdraget ingår även att annonsera efter köpare samt att visa objektet för intresserade. Man kan också få i uppdrag att hitta en viss fastighet eller bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa.

Fastighetsmäklare kan också vara specialiserade på en viss marknad. Att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar är några exempel på vad en fastighetsmäklare kan vara inriktad på. Fastighetsmäklare kan vara anställd vid fastighetsmäklarbyrå eller vara egen företagare.

Utbildning

Utbildning finns på fastighetsmäklarprogrammet vid bland annat högskolan i Gävle, Malmö, och Trollhättan. Högskolan i Karlstad har programmet Fastighetsekonomi (tre år) som ger behörighet som fastighetsmäklare. KTH i Haninge utanför Stockholm ger utbildningen Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling.
En annan väg att gå är genom att läsa fristående högskolekurser och på det sättet att sätta ihop en egen utbildning. Om vilka kurser man behöver läsa för att bli godkänd som fastighetsmäklare se en sida på www.fragasyv.se - och här>>> är en snabblänk.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben som fastighetsmäklare under det närmaste året eftersom antalet sålda fastigheter förväntas minska. Även på fem till tio års sikt förväntas konkurrensen om jobben vara stor eftersom det är så många som utbildas till yrket.

Övrigt

Se gärna information om FastighetsutveckIare>>InternationaI broker>> och FastighetsmäkIarassistent>>.

Statistiskt jämföreIsevärde - är en ny modeII, som FastighetsmäkIarförbundet (FMF) hoppas kommer att bIi en förbättring pga det kommer att ge en mer exakt biId på den reaIstiska prisnivån för fastigheter.

För mer information se gärna http://fmf.se

11 liknande yrke(n)