Fastighetsmäklarassistent

Fastighetsmäklarassistent

En fastighetsmäklarassistent ska kunna ta hand om både de administrativa och praktiska rutinerna på ett fastighetsmäklarföretag. För att kunna vara ett stöd för fastighetsmäklaren behöver assistenten kunskaper om alla de moment som ingår i en fastighetsaffär - såväl juridiska, ekonomiska, byggtekniska som praktiska förmedlingsrutiner. 

För att lyckas i rollen som fastighetsmäklarassistent bör man veta vad som ingår i fastighetsmäklarens roll och de olika delarna i förmedlingsprocessen. Det är fördelaktigt att ha eller skaffa sig kunskaper i alla de olika delarna i förmedlingsprocessen dvs ha grundläggande kunskaper i fastighetsrätt, allmän civilrätt, familjerätt, ekonomi (närmare bestämt i beskattning av privatbostäder & grundläggande kunskap om inkomstbeskattning; bostadsrättsföreningars och mäklarföretagens ekonomi), byggnadsteknik och fastighetsvärdering mm.

Fastighetsmäklarassistenten var också vara medveten om var gränsen går mellan mäklarens och mäkarassistentens ansvar och arbetsuppgifter.

Andra yrken som kanske intresserar dig:
Platsagent>>
Administratör>>
Fastighetsansvarig>>
Uthyrare>>

Utbildning

Inga strikta generella krav finns, utan man kan vara anställd med vilken tidigare utbidning som helst och utbildas på arbetsplatsen av en mer erfaren kollega, ofta av fastighetsmäkaren eller av en erfaren fastighetsmäklarassistent. Lägst gymnasiekompetens med goda kunskaper i matematik och data rekommenderas för att kunna få anställning och klara av jobbet. Det är mycket fördelaktigt att ha läst ekonomi och/eller juridik på eftergymnasial nivå. Det är också en stor fördel om man har körkort och har kunskaper inom bygg- och fastighetsbranschen, t.ex om man har genomgått en yrkeshögskoleutbildning till Fastighetsförvaltare.

2 liknande yrke(n)