Driftchef

Driftchef

Som Driftchef leder och utvecklar du avdelningens verksamhet och affär. Du har personalansvar för ett visst antal medarbetare, vilka arbetar med trafikledning, trafikplanering och personalplanering. Kunden och företagets värderingar är alltid i fokus och du skapar förutsättningar för ett optimalt arbete så att ni levererar högkvalitativa trafikplaner, omlopp för fordon och tjänster för bussförare, trafikledning och personalplanering, vilket utgör en del av bolagets affärsutveckling. Du säkerställer att avdelningen agerar proaktivt och levererar beräkningar och analyser av befintliga och nya trafiklösningar. Parallellt med ditt operativa ledarskap kommer du att leda och delta i olika projekt kopplade till trafikplanering, trafikledning, personalplanering och
anbud.

I ditt arbete ingår också att utveckla din egen och medarbetarnas kunskap om kundernas behov och vilken samhällsnytta som din avdelning och företaget kan bidra med.

Du rapporterar direkt till VD, har budgetansvar, är medlem i ledningsgruppen och deltar i utvecklingen av bolaget.