Drifttekniker

Drifttekniker

För att lägenheten ska vara varm och för att lampan ska lysa krävs energi. Som drifttekniker kan man arbeta med att ansvara för att energiförsörjningen fungerar. För den som väljer yrket finns det även flera arbetsområden att välja bland. Drifttekniker finns vid alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. Man kan också arbeta med stora fastigheter som sjukhus, inom processindustrin samt vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar.

Arbetsuppgifterna består av att övervaka driften vid den anläggning man arbetar inom. Övervakningen sköts oftast från ett kontrollrum via dataskärmar. Man går även kontrollronder ute i anläggningen. I arbetet ingår också att föra journaler och skriva dagrapporter om exempelvis tryck och temperatur.

I driftteknikerns arbetsuppgifter ingår att rapportera fel och störningar. Ibland ingår det i arbetet att själv åtgärda felen. Det kan handla om att starta en extra panna om det är för kallt. Driftteknikern sköter underhåll och utför vissa reparationsarbeten som ompackning av en ventil eller att laga en läckande pump.

En del anläggningar, till exempel vattenkraftstationer, är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Man kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På det här sättet kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar.

Utbildning

Utbildning till driftmaskinist finns inom gymnasieskolans El- och energiprogram. Högskoleutbildning till drifttekniker finns på flera orter i landet. Relevant utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskola.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden varierar mellan olika branscher. Inom energiområdet ser arbetsmarknaden god ut. Det är framförallt inom kärnkraftverken som efterfrågan kommer att vara stor. Till dessa platser krävs minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning inom området för att vara behörig sökande. Inom processindustrin väntas efterfrågan öka något i takt med det förbättrade konjunkturläget inom industrin.

Nyttiga länkar
Reportage: vad-gör-en-drifttekniker >>....

5 liknande yrke(n)