Vindkrafttekniker

Vindkrafttekniker

Som vindkrafttekniker är det vanligt att man reser runt mellan vindkraftverken, reparerar och ger service till de mekaniska och elektriska systemen i verken.
Man monterar och demonterar verk.
Man ser till att vindkraftverken fungerar så effektivt som möjlig, optimerar.

Arbetet sker mestadels uppe i verken, 40 – 110 meter över marken. Man får inte vara rädd att arbeta på höga höjder, i trånga utrymmen och att man ska ha fysiska förutsättningar att ta sig själv med verktyg upp och ner i verken.

Vindkraftbranschen har uttalat ett stort behov av vindkrafttekniker i och med stora utbyggnader av vindkraftparker i hela Sverige, men framförallt i Norrland.

Utbildning

Utbildning till vindkrafttekniker kan finnas inom yrkeshögskolan. Flera universitet och högskolor erbjuder också fristående kurser i vindkraft (7,5 - 15 högskolepoäng*). De flesta av de fristående kurser går att läsa på distans. En del är på grundnivå och andra kräver särskilda studier sen tidigare. Läs mer på Centrum för Vindbruk.

*15 hp = heltidsstudier på högskolenivå under en halvtermin (eller studier på 50% under en hel termin; eller studier på 25% under ett läsår).

3 liknande yrke(n)