Vattenkrafttekniker

Vattenkrafttekniker

Vattenkraftteknikers arbetsuppgifter består i att bedriva driftarbeten, underhållsarbeten och tillsynsarbeten i kraftstationer.

Exempelvis utför vattenkrafttekniker dagliga tillsynsronder med handdator och värdena överförs sedan till en stationsdator, där de analyseras. Vattenkrafttekniker arbetar också med avhjälpande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar samt kopplingar i ställverk.

Arbetet ställer stora krav på kreativitet och samarbetsförmåga. Egenskaper som är viktiga: tekniskt intresserad, resultatinriktad, självständig och ansvarstagande.

För att bli så anställningsbar som möjligt, är det meriterande att skaffa sig följande certifikat och intyg: ESA – Elsäkerhetsanvisningar Traversförare Säkerhet i och invid vattenvägar Heta arbeten HLR – Hjärt och Lungräddning Utbildningen.

Företagen inom energibranschen är i behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar och företagen kräver idag relevant utbildade arbetssökande vid rekrytering.

Utbildning

Utbildning till vattenkrafttekniker finns på gymnasiets El- och Energiprogrammet, inriktning Energiteknik>>. Vidareutbildning kan finnas på yrkeshögskola ex. Vattenkrafttekniker i Jokkmokk. Om man vill läsa vidare till ingenjör krävs komplettering med tekniskt basår som finns på högskolorna eller universiteten.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Visste du att...?
Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas i ganska snabb takt. Exempel på förnybara enerigkällor är vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi. Källa: Jordbruksverket.

Nyttiga länkar
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat

1 liknande yrke(n)