Elkrafttekniker

Elkrafttekniker

Att arbeta som elkrafttekniker eIIer som eIkraftingenjör ("ingenjör" är inte en skyddad titeI) ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av Sveriges befintliga elnät.

Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar som smarta nät, nätkoder och mikroproduktion, för att möta de växande kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker och ingenjörer med rätt kompetens.

Som elkrafttekniker/eIkraftingenjör kan du arbeta som elkrafttekniker eIIer eIkraftingenjör hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, service- och underhållstekniker, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.

Utbildning

Bra grundutbildnings finns på gymnasiets El- och energiprogrammet. Lämpliga vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Visste du att...?
Nästan hälften av den el som används i Sverige kommer från vattenkraft.

Nyttiga länkar
www.elsakerhetsverket.se - Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och tar hand om ansökningar från dem som vill bli elinstallatörer;
www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/elinstallator/du-som-vill-bli-elinstallator/utlandska-meriter - info om hur man kan få arbeta med el med utländsk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från utlandet;
Mer information finns bIand annat på www.sef.se

2 liknande yrke(n)