Beredare

Beredare

En beredare är en teknisk projektledare inom elnät (i blandnät eller i kabelnät).
Hen har många kontakter med bland annat installatörer med mycket samråd och planering.
En beredare arbetar mycket med teknisk planering, anslutningsfrågor och med mätning. Arbetet är ofta varierande med olika arbetsuppgifter, t.ex kan följande ingå: upprättande av erforderliga tillstånd, elektrisk och mekanisk dimensionering, framtagande av materiallistor och kostnadskalkyler, samt ritande av arbetskartor. 

Jour kan ingå med hela "jourveckor" och då är en beredare - driftledare med beredskapstjänst. Beredares roll är då att från kontrollrummet leda driftpersonalen som aretar med felavhjälpning på nätet.

Utbildning

Eftergymnasial utbildnig krävs, t.ex kan man läsa elanläggningsteknik på högskola/universitet. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.