Elmontör

Elmontör

Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter.  Montörer inom elkraft sätter samman delar och bygger elkraftstekniska maskiner och apparater. Ett exempel är att man inreder en elcentral och sätter ihop de komponenter som ska finnas.

Elmontörer arbetar framför allt med att montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar och maskiner. De kan även arbeta med att montera elektriska komponenter eller enklare elinstallationer. Elmontörer är en stor och heterogen yrkesgrupp som återfinns i flera branscher och arbetar med olika arbetsuppgifter. De flesta arbetar inom tillverkningsindustrin och i byggbranschen.

Att arbeta som elmontör innbeär att man arbetar mycket praktiskt och det är viktigt att kunna fatta beslut. Arbetet kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på var och inom vilket företag som du arbetar. 

Se gärna en kort (1 min 16 sek) videofilm om elmontören Natalie>>, som tycker att hon har världens bästa jobb. Här>> är snabblänk till filmen.

Utbildning

Bra grundutbildning erbjuds på gymnasieskolans El- och energiprogrammet. Motsvarande utbildning kan finnas på vuxenutbildningen (komvux). Påbyggnadsutbildningen finns inom Yrkeshögskolan.

 

1 liknande yrke(n)