Kommunikationselektriker

Kommunikationselektriker

Tycker du att det är spännande med den moderna kommunikationstekniken med mobiltelefoner, satellit-TV och datanät? Är du händig och noggrann och har normalt färgseende? Då kanske du är intresserad av att bli kommunikationselektriker?

Kommunikationselektrikern arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag Man kan installerar data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm och automatiska låsanordningar och även dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät.
Är det till exempel ett kabel-TV-nät som ska sättas in kan kommunkationselektrikern vara med från början och granska så att det går att göra som ritningarna anger. Man drar fram kablarna och sätter upp parabolantenn och fördelare, varifrån signalerna går ut till TV-mottagarna. Sedan sätts antennuttag in i lägenheterna och man kopplar samman nätet. Till sist ställer man in antennen och provar och kontrollerar att allt fungerar som det ska. 

Övrigt

Se information om ECY-certifikat och ETG-certifikat på www.ecy.com - som är ECY´s hemsida ( ECY = Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Här>>> är snabblänk till information om cerifieringen.

1 liknande yrke(n)