Distributionselektriker

Distributionselektriker

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som försörjer samhället med elektricitet.

Det är ett fritt och varierat jobb som samtidigt kräver en hel del kunskap och ansvar. För att elektriciteten som alstras vid ett kraftverk ska komma kunderna till godo, måste den ledas dit via kraftledningsnätet. Det består dels av stamnätet, de stora kraftledningar som transporterar högspänd ström långa sträckor genom landet. Kraften från stamnätet kopplas över till mindre, regionala och lokala elnät vid ställverk och nätstationer. Det är via dessa nät som strömmen når kunderna, som kan vara både hushåll, industrier och andra.

Distributionselektriker jobbar med hela detta system av ledningar, ställverk och transformatorer som försörjer landet med elkraft. Man kan vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Utbildning

Inom branschen ges möjlighet till vidareutbildning. Utbildningar inom elkraft och eldistribution finns också inom Yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se.

Framtidsutsikter

Det kommande året väntas det råda balans på arbetsmarknaden för distributionselektriker i landet som helhet. Utvecklingen går dock mot brist på arbetskraft. I delar av landet har arbetsgivarna redan i dag svårt att hitta personal med önskad kompetens. På fem och tio års sikt väntas liten konkurrens om jobben. 

Övrigt

Se information om ECY-certifikat och ETG-certifikat på www.ecy.com - som är ECY´s hemsida ( ECY = Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Här>>> är snabblänk till information om cerifieringen.

1 liknande yrke(n)