Kontaktledningstekniker

Kontaktledningstekniker

Att vara kontaktledningstekniker är oerhört spännande. Det är ett mycket kvalificerat och ganska socialt arbete (man arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker).

Som kontaktledningstekniker (eller som yrket också kan heta Eltekniker järnväg) arbetar man ofta utomhus bland annat med att ersätta gamla kontaktledningar med nya, samt med att underhålla och laga de befintliga kontaktledningar. Man gör detta oftast med hjälp av olika spårgående fordon, t.ex. med hjälp av liftmotorvagn.

Samtidigt som man lagar de gamla och hänger upp de nya kontaktledningar, arbetar man också mycket med el- och trariksäkerhet på järnvägspåren.

Andra "järnvägsyrken" är bland annat: kontaktledningsmontör, bantekniker, eltekniker och signaltekniker.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Utbildning

För att bli behörig Kontaktledningstekniker bör man gå en Yrkeshögskoleutbildning, som för närvarande är på 200 yh (yrkeshögskolepoäng) och pågår under ett år på heltid. För att bli behörig att söka en yrkeshögskoleutbildning "Järnvägstekniker/kvalificerad kontaktledningstekniker" måste man uppnå behörighet till yrkeshögskolestudier samt följande särskilda förkunskaper: 3-årigt El- & energiprogrammet eller motsvarande med godkända betyg i gymnasiala kurser svenska/svenska som andraspråk A (eller 1) och matematik A (eller 1). Sökande måste även uppfylla hälsokraven i BV-FS 2000:4. Detta innebär att en hälsodeklaration ska bifogas ansökan.

Det rekommenderas att man på gymnasiet väljer läsa fördjupningskurser inom järnvägsteknik (el- och signalteknik), men det går annars bra att utbilda sig till elektriker på gymnasiet och efter det söka in på en yrkeshögskoleutbildning Järnvägstekniker/kvalificerad kontaktledningstekniker.
För information om vilka gymnasieskolor, yrkeshögskolor och högskolor som erbjuder järnvägsutbildningar gå in på www.jarnvagsjobb.se/utbildningar.