Signaltekniker

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Mycket av hemligheten i att kombinera hög hastighet med maximal säkerhet ligger i järnvägens signalsystem. Säkerhetssystemet är snillrikt uppbyggt i flera samverkande delsystem.

Stora delar av järnvägarna i Sverige är utrustade med den svenska uppfinningen ATC – Automatic Train Control. Information till föraren kommer från signaler och hastighetstavlor via gula plattor i spåret, så kallade baliser. En dator i loket utvärderar informationen som visas på instrumentbrädan. Om föraren inte reagerar i tid bromsas tåget automatiskt. På stationsområdet kontrolleras tågens rörelser med hjälp av ställverk. Ute på linjen sker kontrollen genom linjeblockanläggningar. Det innebär att bara ett tåg åt gången får befinna sig på en viss sträcka. Fjärrstyrningsanläggningar används för övervakning och dirigering av trafik på banor och bangårdar. Signaltekniker arbetar med drift- och underhåll, felavhjälpning och byggnation av de olika systemen.

Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare, och att man kan ta egna initiativ och är beredd att hugga i där det behövs och hjälpa övriga yrkesarbetare som jobbar på spåren. Arbetena på spåren sker ofta under stor tidspress, för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas upp i onödan.

Utbildning

Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik innan man kan börja arbeta som lärling hos någon järnvägsentreprenör. Sådan utbildning finns vid Järnvägsskolan i Ängelholm och den ingår i Yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se.

Det finns även några riksrekryterande gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet på vissa håll i landet. Där kan man redan under utbildningstiden få de grundläggande kunskaper om säkerhet, föreskrifter och standarder på järnvägens signalanläggningar som krävs för att kunna anställas som lärling hos en järnvägsentreprenör direkt efter gymnasieutbildningen.

Framtidsutsikter

Stora investeringar i utbyggda järnvägssystem görs nu och i framtiden, både i Sverige och internationellt. Sverige kommer under många år framöver att behöva satsa på att underhålla och bygga ny järnväg. Redan idag råder enligt järnvägsbranschen stor brist på signaltekniker. 

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>