Infranord

Infranord

”Om man törs och vill kan man gå hur långt som helst”

Hon är ung, hon är den enda tjejen och hon är platschef. Frida Tjulin jobbar på Infranord i Helsingborg och basar över 50 gubbar och förstår över huvud taget inte vad som är så märkvärdigt med det.

Frida Thulin bedyrar att hon aldrig har fått någon särbehandling bara för att hon är tjej - och inte skulle hon vilja ha det heller. Hon menar att alla kollegorna är hjälpsamma och prestigelösa och att det gör att hennes egen roll som chef blir enklare än vad den annars skulle kunna vara.

Tidigare blev hon uttagen till att gå ett tvåårigt chefsprogram inom företaget. I utbildningen ingår både praktiskt och individuellt ledarskap liksom fördjupning inom projektledning, ekonomi och entreprenadjuridik. Tanken är att de som har gått chefsprogrammet kan bidra till att vidareutveckla verksamheten i framtiden.

Hur ser du på dig själv som ung chef?
- Det är inte en så stor del av mig och mitt chefskap som bygger på att jag är ung och chef. Jag föredrar att se alla som människor och förväntar mig detsamma av andra. Jag blir inte bedömd utifrån det av mina medarbetare. Istället handlar åsikterna om annat, exempelvis att jag har få erfarenhetsår. Personligen struntar jag i debatten om kvinnligt och manligt.

Hur ser du på yrket som järnvägstekniker på 2000-talet?
– Jag är lite bekymrad över bristen på mångfald och hade gärna välkomnat fler personer under 35 och människor från andra kulturer. Olikheter och blandade erfarenheter är en styrka i all utveckling tycker jag.

Vad gjorde du innan du började som platschef?
- Jag har jobbat som platschef i ungefär två år. innan dess var jag arbetsledare i Eskilstuna och i Nyköping. Under tiden jag pluggade, visste jag bara att jag ville jobba med produktion av något slag. Hus och vägar kändes trist, däremot tyckte jag att det var häftigt med järnväg - och så blev det.

Beskriv en vanlig dag på jobbet?
-
Vardagen på Infranord är allt annat än fast och inrutad. Det är den ena brandkårsutryckningen efter den andra. Att jobba med drift och underhåll av järnvägen och med ständiga felavhjälpningar sätter flexibiliteten på prov. För mig är det viktigt att vi som jobbar tillsammans är ett team som jobbar bra ihop. Ambitionen från min sida är att sträva efter att skapa delaktighet. Varför inte luckra upp inrutade roller och börja samarbeta i helt nya konstellationer - då skulle det hända grejer!

Vad är det bästa med att jobba på Infranord?
– Det bästa är att det finns sådana enorma utvecklingsmöjligheter här. Törs man, och vill man, kan man gå hur långt som helst och det finns hur mycket som helst att lära sig varje dag.

Om Infranord

Infranord är marknadens ledande järnvägs- entreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt bygga spåret mot framtiden. Infranord förfogar över en omfattande maskinpark och har egen tillverkning av järnvägs- tekniska produkter och komponenter.

Karriärmöjligheterna inom företaget är stora och varierande. Hos oss kan du jobba inom produktion som bantekniker, eltekniker, signaltekniker, teletekniker eller krafttekniker. Du kan också jobba inom administration såsom IT, personal, ekonomi inköp och logistik etc.

Våra medarbetare har god kunskap om landets järnvägsanläggningar och bred kompetens inom både gammal och ny teknik. Infranord har även en egen utbildningsenhet; Infranord Academy.