Eltekniker

Eltekniker

En eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg, både när det gäller underhåll av befintliga ledningar och nybyggnation. En eltekniker/kontaktledningsmontör har samma grundutbildning som en elektriker, men järnvägen har ett eget elsystem och för att arbeta med detta krävs specialkunskaper om järnvägssystemen. Specialkunskaperna krävs både för att skydda sig mot elfaran och för att kunna utföra arbetet på rätt sätt.

Att vara eltekniker/kontaktledningsmontör är ett rörligt och varierande arbete. Om man arbetar med järnvägens kontaktledningar sker jobbet på hög höjd från arbetsplattformar på spårgående järnvägsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer inom järnväg har därför specialutbildning för att få köra dessa arbetståg som tar dem ut till arbetsstället. Som eltekniker/kontaktledningsmontör arbetar man ofta i arbetslag, tillsammans med övriga yrkesmän inom järnväg.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Utbildning

Efter utbildning på gymnasieskolans El- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik elteknik och montage av kontaktledning, innan man kan börja arbeta som lärling hos någon järnvägsentreprenör. Sådan utbildning finns vid Järnvägsskolan i Ängelholm och den ingår i Yrkeshögskolan.

Visste du att...?
Nästan hälften av den el som används i Sverige kommer från vattenkraft.

Nyttiga länkar
www.elsakerhetsverket.se - Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och tar hand om ansökningar från dem som vill bli elinstallatörer.

Framtidsutsikter

Stora investeringar i utbyggda järnvägssystem görs nu och i framtiden, både i Sverige och internationellt. Sverige kommer under många år framöver att behöva satsa på att underhålla och bygga ny järnväg. Redan idag råder enligt järnvägsbranschen stor brist på eltekniker/kontaktledningsmontörer.