Automationstekniker

Automationstekniker

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Som automationstekniker monterar, ställer in, reparerar och sköter du utrustning för automatisk styrning av olika industriprocesser och maskinanläggningar. Du kan också arbeta med installation, service och underhåll av värme- och luftbehandlingsanläggningar.

I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera apparater och anläggningar och göra förebyggande underhåll. När reparation av anläggningar som inte fungerar utförs består mycket av arbetet i att försöka lokalisera felen. Man använder då mätinstrument för att göra elmätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen. Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade i nätverk och mycket av felsökningen görs via en uppkopplad dator redan innan man kommer ut i anläggningen. När man lokaliserat felet byts eller repareras de defekta delarna, justeringar görs, också i programmen, och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.

Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en automationstekniker kunskap om datorteknik, IT, styr- och reglerteknik och elektronik och mekatronik. Ibland kan man specialisera sig inom ett område, till exempel inom hydraulik.

Det är viktigt med språkkunskaper eftersom beskrivningar, anvisningar och handböcker ofta är skrivna på engelska och ibland även tyska. Om automatiseringsteknikern gör installationer eller service hos utländska kunder är goda språkkunskaper mycket nödvändiga.

Utbildning

En bra grund för arbete som automationstekniker finns inom El- och energiprogrammet, inriktning automation, på gymnasieskolan.

Det kan krävas extra utbildning på eftergymnasial nivå för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns utbildningar på eftergymnasial nivå för automationstekniker inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Automatisering är en viktig faktor i företagens strävan att öka sin konkurrenskraft. Det utbildas för få inom området vilket leder till att det väntas liten konkurrens om jobben de kommande åren. Det finns dock stora regionala skillnader. Behovet av att rekrytera styr- och reglertekniker kan komma att öka de kommande tio åren. En av anledningarna är att pensionsavgångarna blir mycket stora.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>>, om Automationsingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.