Grafisk automationstekniker

Grafisk automationstekniker

Grafisk automationstekniker har en mycket eftertraktad nischkunskap. En grafisk automationstekniker är en specialiserad form av IT-tekniker inom grafisk produktion och kan jobba inom alla former av tryckerier och prepress-företag. Den grafiska automationsteknikern förvaltar och vidareutvecklar de grafiska arbetsflödena. På så sätt bibehålls en kostnadseffektiv grafisk produktion inom IT-drift och automatiserade processer.

Den som vill satsa på att bli en grafisk automationstekniker behöver god datavana och kunskaper inom iOT, server- och scriptbaserat språk och dynamisk grafik. Dessa beståndsdelar är eftertraktade kompetenser i dagens digitaliserade arbetslivet.

Inom grafisk produktion benämns ofta automatiska mjukvarufunktioner som arbetsflöden. Arbetsflöden kan vara små sekvenser som reducerar prepressoperatörens manuella ingrepp, eller en serie av sammanbundna uppgifter som utförs utifrån en mall som slutkunden själv har möjlighet att generera genom ett ordersystem på Internet.

De mest moderna tryckerierna i Sverige använder i dagens läge grafisk programvara och webbaserade ordersystem som genom ett centralt system kan kopplas ihop med databaser.

Sverige lider emellertid brist på kompetent personal som skulle kunna hantera den nya tekniken, och som har tillräckigt god kunskap inom digital tryckteknik och färgstyrning samt förmåga att koppla ihop grafiska produktionsenheter med grafisk programvara.

Se gärna en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Var god ta även del av andra yrkespresentationer, förslagsvis om yrken Automationsingenjör>> och Teknikinformatör>>.