Teknikinformatör

Teknikinformatör

Ju mer teknik vi har i samhället desto mer teknisk information kommer det att behövas. Har du intresse för teknik och är en kommunikativ person som tycker om att träffa många människor och förmedla information, då kanske är yrket Teknikinformatör heIt rätt för dig!

Teknik finns överallt där det finns människor och förekommer i nästan alla sammanhang. Ny teknik behöver dock förklaras. Teknisk utveckling behöver beskrivas. Tekniska produkter och användningen av dem behöver åskådliggöras. Eftersom allt fler av våra vardagsprodukter och professionella utrustning i jobbsammanhang är tekniska, blir teknisk information som är pedagogisk, attraktiv och användarvänlig allt viktigare.

Den här utvecklingen har inneburit att de tekniska branscherna i Sverige och tekniska konsultföretag har ett stort behov av teknikinformatörer och tekniska skribenter. I dagsläget har de svårt att rekrytera och hitta rätt kompetens. Det är inte bara den tekniska utvecklingen som driver upp efterfrågan på teknikinformatörer. Ökade krav på teknisk information genom lagstiftning tillsammans med ett ökande behov av teknisk information i försäljnings-, support- och serviceledet är ytterligare bidragande faktorer.

Nya kanaler, medier och verktyg för information kräver särskild kompetens och specialister som kan hantera både den innehållsliga, informativa delen och den tekniskt mediala.

Teknikinformatörer har kunskap i hur man använder och publicerar information i nya kanaler och medier med hjälp av olika verktyg och system.

Som utbildad teknikinformatör kan man arbeta som teknisk informatör, teknisk skribent, redaktör eller kommunikatör men även som informatonsutvecklare och informationsdesigner.

Utbildning

Utbildning till teknikinförmatör kan finnas inom yrkeshögskolan. Men även andra utbildningar på t.ex högskola/universitet kan vara passande för anställning som teknikinformatör. På gymnasieskolan finns det bra grundläggande utbildning - på flera program: t.ex på Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik>>.
En annan ingång i yrket Teknikinformatör är genom arbete i någon "teknisk bransch" i kombination med språkintresse och viljan/förmågan att hantera stora mängder föränderlig information.

Visste du att...?
En ny yrkesroll som en teknikinformatör kan ha, kallas för "tech wizard", där man arbetar med stora kunders teknikkrav och behov både före och efter försäljningen (uppgift från maj 2017).

Övrigt

Läs gärna i följande yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete och om yrket Kommunikatör>>.

Nyttiga länkar
www.tekniskamuseet.se/skolprogram
www.teknikforetagen.se/t - läs e-tidning från Teknikföretagen;
http://teknikspranget.se - info om praktikplats-projekt med f d elever (under 21 år gamla) på gymnasiala Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet.

7 liknande yrke(n)