Informationsstrateg

Informationsstrateg

Informationsstrateg har samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Hen har en strategisk roll med ansvar för samordning av den samlade informationshanteringen och IT-verksamheten - på ett företag, inom en organisation eller på ett lärosäte (som kan vara t.ex en gymnasieskola eller högskola/universitet) med fokus på intern verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifter som informationsstrateger vanligtvis har är att ansvara för övergripande informationshantering där bland annat informationssäkerhet och informationsklassning ingår. I tjänsten kan även ingå att samordna, planera och följa upp organisationens/företagets samlade IT-verksamhet på en övergripande nivå.

Informationsstrategernas uppgifter är allt som oftast att:

leda, utveckla och samordna strategisk informationshantering som inkluderar införande och förvaltning av ett strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet utifrån gällande föreskrifter;
samordna processer kring prioriterade utvecklingsinsatser på kort och lång sikt;
ansvara för att relevanta övergripande metoder och modeller finns, är uppdaterade och används (här avses verksamhetsövergripande IT-styrning såsom förvaltningsmodell, finansieringsmodell, projektmodell);
vara ett stöd i implementering av beslutade modeller för förvaltning, projektstyrning mm;
samordna uppföljning och ledningsrapportering;
omvärldsbevakning för att kunna förbereda proaktiva insatser inom ovanstående områden. Men det finns också informationsstrateger som jobbar mer externt och med inriktning mot marknadsföring mer än IT-inriktning.

Det ställs höga krav på samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga då informationsstrateger kommer har många kontakter inom och utom den egna organisationen/företaget. Som person behöver man vara kreativ, förändringsbenägen, analytisk, snabb, engagerad och stresstålig. 

Utbildning

Utbildning som krävs för att kunna få jobb som informationsstrateg är slutförd högskoleutbildning inom IT eller ekonomi. Det är meriterande att ha utbildning i projektledning och informationssäkerhet.

TEMADAG
7 Januari är Temadagens dag.

Övrigt

Lilla ordboken
Alternativa fakta - uppgifter som presenteras som fakta trots att de motsätter det som kan utläsas av det informationsunderlaget som finns tillgängligt. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Ta gärna del av flera yrkespresentationer, förslagsvis: Akademiker>>, Informatör>>, Informationsarkitekt>>, Teknikinformatör>>, Kommunikatör>>, Organisationsutvecklare>>, Särkehetsstrateg>>, Säkerhetskoordinator>>, Datasäkerhetsansvarig>>, Ekonom>> och Civilekonom>> samt Marknadsförare>>.

5 liknande yrke(n)