Reparatör-lok och vagn

Reparatör-lok och vagn

En lok/vagn reparatör arbetar med både förebyggande och akut underhåll av järnvägs, spårvägs- och tunnelbanefordon.
En reparatör arbetar med lok, tågvagnar, X2000, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och Banverkets arbetsfordon. Vilka fordon man arbetar med beror på var man är anställd. Som reparatör utför man både förebyggande och avhjälpande underhåll. Ferebyggande underhåll innebär att fordonen kontolleras och underhålls efter ett visst antal körda kilometer. Avhjälpande underhåll betyder att man reparerar skadade och trasiga fordon.

Det är stor skillnad på arbetsuppgifterna beroende på vilket fordon reparatören arbetar med. Ju mer avancerade lok och vagnar, desto mer kunskap om elkraft, elektronik och data behövs.

En reparatör arbetar med lok och tågvagnar på alla modeller inklusive snabbtåg, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och Trafikverkets arbetsfordon. Vilka fordon man arbetar med beror på var man är anställd.

Arbetsuppgifter
Som reparatör utför man både förebyggande och avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll innebär att fordonen kontrolleras och underhålls efter ett visst antal körda kilometer. Avhjälpande underhåll betyder att man reparerar skadade och trasiga fordon.

Reparatören utför större och mindre reparationer av olika slag. Det kan gälla allt från att söka fel på elektronikkomponenter, byta motorer eller hjulaxlar till att byta en trasig glasruta eller ett säte. I arbetet använder reparatören olika handverktyg, mätinstrument och handdatorer. Även kretsscheman och ritningar används i arbetet. Svetsning och hårdlödning ingår i arbetsuppgifterna.

Det är stor skillnad på arbetsuppgifterna beroende på vilket fordon reparatören arbetar med. Det ställs också olika krav på erfarenhet och kompetens. Ju mer avancerade lok och vagnar, desto mer kunskap om elkraft, elektronik och data behövs.

Arbetsmiljö
Det mesta av arbetet utförs i verkstaden och reparatören ingår ofta i ett arbetslag. Man kan också arbeta som mobil reparatör, då rycker man ut i bil om det har uppstått något fel som måste åtgärdas direkt, på exempelvis en tunnelbanevagn. Då arbetar man ensam och måste kunna fatta självständiga beslut.

Arbetstider
Lok- och vagnreparatörer arbetar oftast skift.
Förmågor

Förmågor som lok- och vagnreparatörer behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Mobila reparatörer arbetar ofta ensamma och behöver kunna fatta självständiga beslut.

Problemlösning: Reparatörer behöver kunna lösa olika problem som uppstår, ibland under stor tidspress.

Rörlighet: God fysik är en förutsättning eftersom obekväma arbetsställningar kan förekomma.

Samarbetsförmåga: Vanligtvis ingår reparatörer i arbetslag och behöver kunna samarbeta.

Liknande yrken: Automationstekniker och IastbiIs- och maskinmekaniker.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 96 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

 

1 liknande yrke(n)