Järnvägstekniker

Järnvägstekniker

Den moderna järnvägen använder sig av den senaste tekniken inom flera områden, som tele/datakommunikation, signal- och elkraftsystem, spårbyggnad etc.

Det finns olika områden som järnvägstekniker kan specialisera sig inom: man kan t.ex bli Kontaktledningstekniker eller Signaltekniker.

Som järnvägstekniker är det "ett måste" att vara flexibel och beredd att arbeta och bo utanför hemorten. Möjligheterna att utveckla din kompetens och växa på arbetsplatsen är mycket goda.
En viktig del av arbetet som järnvägstekniker är säkerheten i spårmiljö. Därför krävs utöver den tekniska kompetensen även att du uppfyller fastställda hälsokrav.
Järnvägsvärlden präglas idag av ökande internationalisering och optimism inför framtiden. Det gör att en järnvägstekniker har mycket goda utsikter till ett välbetalt arbete på något av företagen i järnvägsbranschen.

Arbetet är oftast ett fritt arbete, och bedrivs för det mesta i arbetslag med skiftande arbetstider. Du kan inte alltid räkna med att ha en fast arbetsplats utan måste vara flexibel och beredd att arbeta på olika ställen. Möjligheterna att utveckla din kompetens och växa på arbetsplatsen är också mycket goda.

I den expanderande branschen finns ett allt bredare spektrum av arbetsuppgifter när man bygger för framtiden. Då behövs initiativrika medarbetare som håller sig uppdaterade på ny teknik. 

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.