Bangårdsoperatör

Bangårdsoperatör

Arbetet som bangårdsoperatör går ut på att koppla isär och växla ihop tågvagnar. I uppgifterna kan också ingå att hjälpa lokförare med säkerhetskontroll av tåg.

Till bangården anländer godståg med vagnar som ska transporteras vidare till olika delar av landet eller till utlandet. Bangårdsoperatörer kopplar isär de ankommande godstågen och växlar ihop vagnarna till nya tågset så att de kommer till rätt mottagare i hamnar och vid industrispår.

Med ett radiostyrt lok hämtar de vagnar som kunder har lastat och växlar ihop dem till avgående tåg. Arbetet sker i växlingslag efter uppgjorda planer och tidtabeller. I arbetsuppgifterna kan också ingå att man själv transporterar vagnar mellan bangården och industrigårdar. Bangårdsoperatörer växlar även persontåg. På de större bangårdarna kan de vara specialiserade på antingen person- eller godståg.

Bangårdsoperatören kan också hjälpa lokförare med säkerhetskontroll av tåget, vilket kräver att man är uppmärksam och noggrann. Växlingsarbetet är ett rörligt utomhusarbete, vilket kräver att man har god fysik. Natt- och helgarbete kan förekomma.

Utbildning

Bangårdsoperatörer utbildas internt, vanligtvis på hemmastationen. Utbildningens längd är cirka tre och en halv månad. För dem som även utbildas till radiolokförare tar utbildningen ytterligare tre till fyra veckor. Det är meriterande om man har treårig gymnasiekompetens.

Framtidsutsikter

Bangårdspersonal är i dag en liten yrkesgrupp och antalet har minskat under de senaste tio åren. Det blir allt vanligare att arbetsuppgifterna i stället utförs av lokförare som en del av deras arbetsuppgifter. Efterfrågan och tillgång till bangårdspersonal bedöms vara i balans i stora delar av landet under 2009. Regionala skillnader finns kopplade till storstadsområdena. I Stockholm väntas mycket hård konkurrens om jobben. I Göteborg och Malmö är situationen den omvända med mycket liten konkurrens.