Underhållstekniker

Underhållstekniker

Underhållstekniker har kunskap om den kvalificerade teknik som används inom processindustrin och kan arbeta på många olika arbetsplatser inom olika branscher, t.ex inom stål- och pappersindustrin. Utbildad underhållstekniker kan även arbeta som Servicemontör (inom industrimaskiner), som Processtekniker (inom styr- och reglerteknik) eller som Arbetsledare>> inom underhåll.

I underhållsteknikers arbetsuppgifter kan t.ex ingå att hantera automatiserade processer inom säkerhetssystem; att praktiskt hantera underhåll (både mekaniskt och elektriskt underhåll), utföra förebyggande underhåll inom avancerade processer och/eller bedriva avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans "tekniska program" samt kan också finnas på Komvux. Vidareutbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

 

7 liknande yrke(n)