Underhållsmontör

Underhållsmontör

Som underhållsmontör är dina främsta arbetsuppgifter bland annat att utföra underhålls- och reparationsarbeten på olika slags maskiner och anordningar, montera maskiner, anordningar och automationssystem, samt driftsuppgifter.

Underhållsmontör tar isär och monterar ihop maskiner och anordningar, utför smörjningsservice, utför mätningar som gäller drift och tillståndskontroll, samt använder underhållssystem.

Den främsta egenskapen som en underhållsmontör behöver ha är att vara serviceinriktad för att kunna möta kunderna rätt och vara företagets ansikte utåt. Utöver detta behöver man vara noggrann och flexibel, mångkunnig och något av en initiativrik problemlösare.

Arbetet är självständigt, men det kräver också förmåga att arbeta i team vid stora projekt. Exempel på rbetsplatser för underhållsmontörer är underhållsföretag, produktionsanläggningar och fastighetsbolag. Beroende på var man är anställd, kan en underhållsmontör arbeta hela tiden på en och samma arbetsplats eller som kringresande montör med hela regionen, landet eller världen som sitt arbetsfält. 

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan. Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Industritekniska programmet och en motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på komvux (vuxenutbildningen).