Teletekniker

Teletekniker

Teletekniker arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag och huvudsysselsättningen är oftast installationer av olika slag. Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Det innebär att man behöver ha bra baskunskap inom elområdet.

Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar. Till exempel teletekniker, service- och installationstekniker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera.

Att arbeta som teletekniker kan bland annat innebära att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem. Det kan även handla om att till exempel dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät. Även installation av data- och telenät i kontor och industrier kan ingå i jobbet, liksom att bygga datanät för data-, media- och bildöverföring. I arbetet ingår i vissa fall även att installera anläggningar för flyg- och fartygsnavigation.

Utbildning

Grundutbildning för att bli teletekniker finns på El- och energiprogrammet inom gymnasieskolan.

Grundutbildning för larminstallatörer finns också på El- och energiprogrammet. På auktoriserade larminstallationsföretag måste också finnas någon larmtekniker som är certifierad "behörig ingenjör". För det certifikatet krävs praktiskt arbete som larmtekniker och kunskaper i de regler som gäller för larm/larminstallationer.

Utbildningar inom teleteknik finns även inom Yrkeshögskolan.

3 liknande yrke(n)