Installations- och serviceelektriker

Installations- och serviceelektriker

Som elektriker arbetar du både med att sätta upp ledningar och belysning i ny- och ombyggda hus och med service och reparation. Har du kunskaper om svagström kan du också installera till exempel data- och telenät. Händighet och noggrannhet är bra egenskaper för en elektriker liksom att ha normalt färgseende. Som installationselektriker drar man in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Det är ett rörligt arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

B-körkort (för personbil) kan krävas för att få anställning. Även om körkort inte är ett krav, är det mycket meriterande.

Viktigt att tänka på: säkerthetstänk är extremt viktigt att ha därför att olyckor på arbetsplatsen kan leda till mycket allvarliga skador och i värsta fall orsaka att de drabbade mister livet.

Utbildning

Man bör vara behörig elektriker. På gymnasiet läser man på El- och energiprogrammet (EE). Motsvarande utbiIdning kan finnas inom Komvux, vuxenutbiIdningen. PåbyggnadsutbiIdningar för eIektriker finns inom YrkeshögskoIan, där man bIand annat kan Iäsa tiII EIingenjör. 

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 98 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Se information om ECY-certifikat och ETG-certifikat på www.ecy.com - som är ECY´s hemsida ( ECY = Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Här>>> är snabblänk till information om cerifieringen.

Fler nyttiga länkar
www.elsakerhetsverket.se - Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och tar hand om ansökningar från dem som vill bli elinstallatörer;
www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/elinstallator/du-som-vill-bli-elinstallator/utlandska-meriter - info om hur man kan få arbeta med el med utländsk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från utlandet;
Ännu mer information finns bIand annat på www.sef.se

9 liknande yrke(n)