Elnätsspecialist

Elnätsspecialist

Att vara en elnätsspecialist innebär att man har en specialistkompetens inom område "elnät". Som elnätsspecialist kan man arbeta med utredningar och olika upphandlingar etc.  

Det är viktigt att att kunna arbeta självständigt och du har ofta ansvar för ett visst kompetensområde. Du kan arbeta anställd på ett företag eller inom en organisation eller som konsult och utföra uppdrag självständigt eller tillsammans med kollegor. 

I elnätsspecialisternas arbetsuppgifter ingår analysarbete med vissa inslag av driftsfrågor.

Utbildning

Krävs i normalfallet en akademisk utbildning, dvs man behöver ha högskole- eller civilingenjörsutbildning. På gymnasiet finns det bra förberedande grundläggande utbildning på flera program, bl a på teknikprogrammet och på el- och energiprogrammet.

Liknande yrken
Elkvalitetsanalytiker, Elnätsanalytiker, Underhållsanalytiker och Kontrollanläggningsingengör.

Var god se gärna flera yrkespresentationer, ex. Akademiker>>, Högsoleingenjör>>, Civilingenjör>> och Konsult>>.

Visste du att...?
Nästan hälften av den el som används i Sverige kommer från vattenkraft.

Nyttiga länkar
www.elsakerhetsverket.se - Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och tar hand om ansökningar från dem som vill bli elinstallatörer;
www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/elinstallator/du-som-vill-bli-elinstallator/utlandska-meriter - info om hur man kan få arbeta med el med utländsk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från utlandet;
www.energiforetagen.se - en branschorganisation som samlar ca 400 företag som producerar, distribuerar, säljer & lagrar energi;
www.sef.se
www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschrekrytering

2 liknande yrke(n)