Optotekniker

Optotekniker

Optotekniker kan också kaIIas för Fibertekniker.

Som Optotekniker/fibertekniker arbetar man med installation av fiberoptik, ett snabbt växande område nationellt och internationellt.

Optotekniker är exper på bredbandsbyggnad. Hen vet "allt" om fiberkabel, dess egenskaper, funktion och användningsområden, fibersvetsning och mätteknik, fiberblåsning, förläggning mm. Hen kan utföra installationsarbete, både inom- och utomhus och hen väljer rätt material och utrustning för ändamålet. 

Optoteknikernas/fiberteknikernas arbetsmiljö är väldigt varierande, de kan dra fiber i marken, luften, eller i vatten eller utföra arbeten hemma hos privatpersoner eller på företag.

Det råder stor brist på yrkeskunnig personal, både i Sverige och över hela världen.

Utbildning till optotekniker kan finnas inom yrkeshögskoIan.