Installationsingenjör

Installationsingenjör

Installationsingenjörer arbetar inom konstruktion, projektledning och teknisk försäljning.
I installationsingenjörernas arbetsuppgifter ingår det ofta att strukturera och lösa de installationsuppgifter som kan ingå i en totalentreprenad och presentera och försvara lösningen skriftligt och muntligt både internt (för kollegorna och chefen) och externt (för kunder).
Installationsingenjör bör på ett bra sätt kunna representera företaget gentemot kunder, leverantörer och övriga intressenter till företaget genom att agera på ett affärsmässigt sätt och till gagn för det egna företaget.
I jobbet ingår det att arbeta både i lag och ensam.