Energiingenjör

Energiingenjör

Som utbiIdad energiingenjör kan man arbeta med en stor mängd oIika arbetsuppgifter inom ganska många oIika branscher. T.ex kan man ha arbetstitIar som " Projektledare elkraft inom energibranschen" eIIer "Elkraftkonsult inom anläggningsprojekt".

Men hur ser energiingenjörens arbetsdag på ett massa- och kartongbruk?

I en kort videofilm (nedan) kan du höra Victor berätta om sin arbetsvardag och om hur han kopplar ihop teknik, ekonomi och människa i olika projekt.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> ; EIingenjör>> och om andra yrken inom område "Tekniskt arbete".

Visste du att...?
Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas i ganska snabb takt. Exempel på förnybara enerigkällor är vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi. Källa: Jordbruksverket.

Nyttiga länkar
www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschrekrytering/Information - infobroschyr "Välutbildade nyanlända i energibranschen";
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat

6 liknande yrke(n)