Energioptimerare

Energioptimerare

Energioptimerarna är den drivande kraften bakom det systematiska energioptimeringsarbetet. De utför ett viktigt arbete för miljön. Energioptimerare tar fram förslag på energibesparande åtgärder i fastigheter och hus.
Som energioptimerare ser du till hur olika system fungerar idag, hur de kan förbättras och hur länge och hur bra de nya system förväntas fungera. 

Energioptimerarens arbetsuppgifter kan innefatta att systematiskt optimera fastigheter och tekniska installationer för en optimal drift. Att sköta dokumentation och uppföljning av energistatistik, samt ta fram en energibalans för byggnaderna för att kunna förstå var potentialen finns för åtgärder - kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Energioptimerare stödjer de övriga i organisationen eller på företaget, dvs sina kollegor, i energi och klimatfrågor genom att t.ex samla upp energiåtgärder från kollegor samt initiera och till viss del genomföra egna mindre energiprojekt. Även att genomföra dialoger med hyresgäster/brukare om inomhusklimatet i fastigheter - kan ingå i energioptimerarens arbetsuppgifter samt även delaktighet i budget och prognosarbete för energianvändningen och energikostnader.

Utbildning

Kvalifikationer som krävs för att kunna få jobb som energioptimerare är teknisk utbildning inom energi- och/eller fastighetsbranschen. Helst ska man vara utbildad högskoleingenjör eller energiingenjör/Yrkeshögskola. Erfarenhet från fastighetsbranschen är mycket meriterande.

Övrigt

Se gärna en videofilm om yrket Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, här>>> är direktlänk till filmen. Ta också gärna del av information om Miljövårdsyrken>>

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Liknande yrken
Ingenjör inom elkraft & energi>>
Energiingenjör>>.

Nyttiga länkar
www.energiforetagen.se - en branschorganisation som samlar ca 400 företag som producerar, distribuerar, säljer & lagrar energi;
www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschrekrytering/Information - infobroschyr "Välutbildade nyanlända i energibranschen".

3 liknande yrke(n)