Energioptimerare

Energioptimerare

Energioptimerare utför ett viktigt arbete för miljön. Energioptimerare tar fram förslag på energibesparande åtgärder i fastigheter och hus.
Som energioptimerare ser du till hur olika system fungerar idag, hur de kan förbättras och hur länge och hur bra de nya system förväntas fungera. 

Se gärna en videofilm om yrket Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, här>>> är direktlänk till filmen. Ta också gärna del av information om Miljövårdsyrken>>

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.