Depåchef

Depåchef

Arbetsuppgifter som depåchefen har är att leda och fördela arbetet på depåer, engagera sina medarbetare och utveckla verksamheten, vilket innebär både ekonomiskt ansvar och personalansvar. Depåchefen har ofast även kundkontakter och tillsammans med sina övriga medarbetare strävar efter att ge kunder den bästa möjIiga servicen.

När man frågar en depåchef vad det bästa i deras arbete är får man oftast svar att det är att få möjligheten att utvecklas.

En möjIig väg in i yrket är t.ex att börja som servicetekniker på en depå och genom vidareutbildning nå högre position på företaget. På vägen kanske man får jobba på olika depåer med olika arbetsuppgifter.

Viktigt i jobbet som depåchef är att tänka på att skapa dynamiska grupper på depåer, blanda olika typer av människor så de kompletterar varandra. Förutom det är det viktigt att lyssna på varje enskild medarbetare och lyfta bra idéer som kommer utifrån organisationen.